Depilació

Depilació dona


Cames senceres …............................................    14,50 €
½ cames ….......................................................        7,90 € 
Engonals …......................................................        4,50 € 
Engonals integrals ….......................................     11,50 €
Aixelles ….........................................................        3,75 € 
Braços …...........................................................       8,90 € 
½ Braços ….......................................................       6,50 € 
Celles …............................................................        4,50 € 
Entrecella …......................................................       1,90 € 
Llavi superior …...............................................        3,20 € 
Barbeta ….........................................................       3,50 € 
Patilles …...........................................................       3,20 € 
Cara sencera …................................................     12,00 € 
Glutis ….........................................................           5,50 € 
Engonals brasilenyes ….....................................     9,90 € 
Cuixes …............................................................       7,30 €

Depilació home


Cames senceres ….........................................     19,50 €
½ cames …......................................................     10,50 €
Engonals ….....................................................       5,50 €
Torax ..............................................................       8,50 €
Aixelles ….........................................................      4,75 €
Braços …...........................................................      9,90 €
½ Braços ….......................................................      7,70 €
Celles …...........................................................       5,50 €
Entrecella …....................................................       1,90 €
Espatlla ...........…............................................        4,25 €
Barbeta ….........................................................      4,00 €
Patilles …...........................................................     4,10 €
1/2 esquena .....................................................     7,20 €
Esquena ..........…..............................................    12,70 €
Glutis ..............................…...............................      8,50 €
Abdomen...........................................................     7,50 €

© 2023 I Love Nails Tots els drets reservats
Produït per BeeDIGITAL